Huishoudelijk-regelement

Huishoudelijk reglement en disclaimer voor Atelier 1017 XE.
Gebruikt met toestemming van Ben van Helden, edelsmid in Zeist.

Om de opleiding voor iedereen gelijk te laten verlopen en om onduidelijkheden, problemen en conflicten te voorkomen is er gekozen voor een systeem van een huishoudelijk reglement.

Versie april 2016, waarmee alle vorige versies komen te vervallen

1. Dit reglement is van toepassing op de cursus Edelsmeden en de werkplekken van Atelier 1017 XE. Kopiƫren is ten strengste verboden. Lees de disclaimer.
2. Van elke deelnemer wordt verwacht op de hoogte te zijn van de inhoud van dit huishoudelijk reglement.
3. Inschrijven of aanmelden betekent dat u akkoord gaat met de in dit reglement genoemde voorwaarden. Alleen volledig ingevulde formulieren worden geaccepteerd.
4. Afzeggen dient telefonisch of persoonlijk te gebeuren minimaal 1 dag van te voren.
5. U gaat werken met soldeerbranders op propaangas. Het dragen van licht ontvlambare en losse kleding wordt zeer sterk afgeraden. Het is sterk aangeraden om dichte schoenen te dragen. Het is handig om zelf een werkschort mee te nemen. Draag lang haar altijd in een staart of opgestoken. Een ongeluk is meestal eenvoudig te voorkomen. Er hangen op duidelijk gemarkeerde plaatsen poederblussers en er is een verbanddoos.
6. De docent zal elke lesdag gedurende de lestijden aanwezig zijn. Indien dit niet mogelijk is, zal tijdig voor passende vervanging worden gezorgd; mocht dit onverhoopt niet lukken dan zal er een vervangende lesdag gehouden worden. Mocht de docent geen vervanging kunnen verzorgen en voor langere tijd niet aanwezig kunnen zijn dan zal het lesgeld van de gemiste lessen worden geretourneerd.
7. Starters volgen altijd een basisopleiding. Tijdens een workshop wordt een aangepast basislesprogramma gebruikt.
8. (Gemiste) lessen, of delen hiervan, kunnen worden ingehaald op een andere lesdag, maar zijn niet overdraagbaar. Gemiste lessen van het vorige jaar vervallen in het nieuwe kalenderjaar. Het nemen van voldoende lessen om uw gewenste niveau te kunnen behalen is uw eigen verantwoordelijkheid.
9. Het lesgeld dient vooruit betaald te worden.
10. Vijf minuten voor en na de les, is er tijd om uit te pakken en gereedschap en materialen op te ruimen.
11. U dient al het gereedschap, materiaal en andere spullen die u heeft gebruikt op te ruimen.
12. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
13. Het lesgeld is niet inclusief het zilver, koper, messing en alpaca of wat nodig is om opdrachten uit het lesprogramma te maken. Goud en (edel)stenen op aanvraag. Het lesprogramma en uw werkstukken kunt u mee naar huis nemen of opbergen. Er zijn opbergplekken aanwezig. Gebruik hiervan is op eigen verantwoordelijkheid.
14. Metaalafval wordt in de daarvoor bestemde bakken en / of laden opgevangen.
15. Materiaalkeus en ontwerp altijd, voor uitvoering, overleggen met de docent.
16. Gereedschap, materiaal en boeken worden niet uitgeleend. Boeken kunnen in het atelier gelezen worden.
17. Tijdens de lessen wordt u een aantal eenvoudige suggesties gedaan om veilig te werken. In het atelier bent u op eigen risico aanwezig en dient u zelf maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen. Ook dient u zich te verzekeren (zie punt 18). Het gebruik van gereedschap en het bedienen van machines is verboden na gebruik van alcohol of sommige medicijnen. Dit ter beoordeling van de aanwezige docent.
18. Het atelier is niet aansprakelijk voor goederen die verdwijnen en/of beschadigd raken; meegenomen materialen; gereedschappen; kleding; sieraden en aangenomen reparaties. De deelnemer dient zelf voor een passende verzekering te zorgen.
19. Schade aan goederen en materialen zijnde eigendom van het atelier of van andere deelnemers, ontstaan door nalatigheid van de deelnemer, is voor rekening van die deelnemer.